top of page


NCP_WIDERA.NET is funded by Horizon Europe, the European Union’s Research and Innovation Programme, under Grant Agreement No. 101055286

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

Travel Grants

(nov. 2023 - ian. 2025)

Proiectul suport RO-NCP_WIDERA.NET (parte a proiectului UE NCP_WIDERA.NET: Rețeaua transnațională de Puncte Naționale de Contact (NCP) pentru extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare, https://www.ncpwideranet.eu/) susține participarea cercetătorilor din România la evenimente de brokeraj din cadrul clusterelor din Pilonul II al programului-cadru Orizont Europa în perioada nov. 2023 - ian. 2025. În această perioadă, poate fi susținută participarea a 70 de participanți din România la evenimente de brokeraj organizate în cadrul Pilonului II - Orizont Europa.

Prin acest proiect suport, sunt rambursate cheltuielile de deplasare (transport și cazare) - până la 1000 Euro de persoană, ale solicitanților români (persoane fizice), încadrați în organizații cu personalitate juridică din România.

Rambursarea cheltuielilor de deplasare la un eveniment de brokeraj în cadrul Pilonului II - Orizont Europa este realizată de UEFISCDI, ca partener în proiectul suport NCP_WIDERA.NET (contract nr. 101055286).

Documente

Condiții obligatorii pentru rambursarea cheltuielilor pentru participarea în persoană a aplicanților din România la evenimente de brokeraj organizate în cadrul clusterelor Pilonului II din programul-cadru Orizont Europa (proiect suport nov. 2023 - ian. 2025) [PDF]

(Reguli Travel Grants) 

 

Formular de informare UEFISCDI

(aplicare pre-event pentru Travel Grant) 

 • Se completează online, pe site.

 • La completarea formularului de aplicare trebuie atașată validarea participării la brokeraj, primită de la organizatorii evenimentului (se trimite în format electronic la adresa de email brokeraj-ncp@uefiscdi.ro).

 • Formularele de informare/aplicare completate online sunt centralizate la NCP@UEFISCDI (brokeraj-ncp@uefiscdi.ro).

Contract de mandat cu UEFISCDI

 • Document [Word]

 • Contractul de mandat are două anexe: Anexa 1 - Condiții obligatorii....; Anexa 2 - Cerere de rambursare (doar pentru exemplificare).

 • Se descarcă documentul de pe site, se completează direct pe calculator (în câmpurile colorate din interior, în care, între paranteze, sunt trecute indicații despre ce trebuie scris în acel câmp), se printează, se semnează și se trimite prin poștă la adresa: UEFISCDI, Dr. Daniela Dragomir, NCP Widening&ERA, Str. Frumoasă nr. 30 (parter), 010987 București.

Cerere de rambursare

 • Se completeaza online, pe site.

 • Documentele de călătorie, copii scanate, se încarcă online în formularul de Cerere de rambursare.

 • Cererile de rambursare completate online (împreună cu documentele de călătorie scanate, PDF) sunt centralizate la NCP@UEFISCDI (brokeraj-ncp@uefiscdi.ro) și transmise departamentului financiar al UEFISCDI pentru verificare.

 • Documentele justificative de călătorie, în original, se trimit prin poștă (la adresa: UEFISCDI, Dr. Daniela Dragomir, NCP Widening&ERA, Str. Frumoasă nr. 30 (parter), 010987 București). Dana le transmite mai departe departamentului financiar al UEFISCDI, pentru verificare și efectuarea decontului.

Eligibilitate

(Condiții obligatorii cumulativ pentru fiecare solicitant - persoană fizică)

 • Să fie angajat într-o universitate, organizație de cercetare, companie, IMM, ONG sau altă organizație cu personalitate juridică înregistrată în România. 

 • Să aibă titlul de doctor sau să aibă minimum trei ani experiență (full time) în activități de cercetare.

 • Fluent în limba engleză (scris, vorbit).

Finanțare
Etape 

1. Identificare brokeraj organizat ca eveniment fizic în cadrul clusterelor din Pilonul II al programului-cadru Orizont Europa.

2. Înregistrare la brokeraj (pe site-ul brokerajului).

3. Validarea participării la brokeraj (de către organizatorii brokerajului).

4. Informare UEFISCDI de validarea participării la brokeraj (Formular de aplicare).

5. Semnare Contract de mandat cu UEFISCDI. Contractul de mandat [Word] se completează online (în câmpurile colorate din interior, în care, între paranteze, sunt trecute indicații despre ce trebuie scris în acel câmp), se printează, se semnează și se trimite prin poștă la adresa: UEFISCDI, Dr. Daniela Dragomir, NCP Widening&ERA, Str. Frumoasă nr. 30 (parter), 010987 București.

6. Participare în persoană la brokeraj (cheltuieli de participare suportate de către participant).

7. Completare Cerere de rambursare și trimitere documente justificative (scanate) la adresa brokeraj-ncp@uefiscdi.ro, în termen de 15 zile de la efectuarea deplasării.

8. Trimitere documente justificative de călătorie în original, prin poștă, la adresa: UEFISCDI, Dr. Daniela Dragomir, Str. Frumoasă nr. 30 (parter), 010987 București.

9. Rambursarea cheltuielilor va fi făcută după primirea tuturor documentelor în original de către UEFISCDI.

Brokeraje

Mai jos sunt trecute câteva brokeraje identificate de noi. Pot exista și altele, și vă rugăm să le identificați și dumneavoastră pentru Clusterul de interes.

22-23 May 2024 - Paris, France

SMI2G – Security Mission Information & Innovation Group Event 2024 CL3

3-5 Jun 2024 - Namur, Belgium

INDTECH 2024 Conference on Industrial Technologies HEu

5-7 Jun 2024 - Berlin, Germany

ILA Connect & Meet HEu      

Targeted meetings promise new business contacts with the global aerospace industry @ILA Berlin 2024

10 Jun 2024 - Brussels, Belgium

Energy Matchmaking Event for Horizon Europe Cluster 5 - CL5

12-13 Jun 2024 - Brussels, Belgium

Cluster 3 Infoday & Brokerage 

Event - CL3

 

18-19 Jun 2024 - Brussels, Belgium 

Tech4Smart Cities 2024 - HEu

Past events

30 Apr. 2024 - Istanbul, Türkiye 

Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event in IstanbulCL3

23 Apr. 2024 - Brussels, Belgium

Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking Info Day - HEu, CL6

 

17 Apr. 2024

Transport Research Arena Research Proposals Piching Opportunity - CL5

27-28 Feb 2024 - Madrid, Spain

SICUR 2024 Brokerage Event - CL3 

20-21 Feb. 2024 - Brussels, Belgium

ECS Brokerage Event 2024 - CL4

 

15-16 Feb. 2024

Successful R & I in Europe 2024. 11th European Networking Event HEu

15 Feb. 2024

Green technologies, energy and digitalisalisation for a sustainable future - CL4, CL5

5-6 Feb. 2024

Research to Reality - HEu

 

18-19 Jan. 2024

Human Centric AI for accelerated digital transformation - HEu

8 Dec. 2023 - Vilnus, Lithuania

From coalition to networking: How to overcome common challenges in Baltic region - CL1 

4 Dec. 2023 - Brussels, Belgium

Horizon Europe Calls 2024 Information & Brokerage Session: Digital Platforms for the Cloud-Edge-IoT, Innovation through Open Source and Software - CL4 

28 Nov. 2023 - Stockholm, Sweden

Sustaintech Matchday 2023 (climate technologies and solutions with energy and sustainability relevance) - CL5

21 Nov. 2023 - Prague, Czechia

EUSPA Space Downstream Innovation Day - CL4

16 Nov. 2023 - Brussels, Belgium

Towards the Green Future: The European Green Deal Brokerage Event - CL2, CL4, CL5 & CL6 

16 Nov. 2023 - Brussels, Belgium

Research & Innovation transforming European healthcare - CL1 

Formular de aplicare
Travel Grant Brokeraj

Informații despre evenimentul de brokeraj la care doriți să participați:
Informații despre participarea dvs. la evenimentul de brokeraj:
Rolul plănuit în propunerea HE:
Veți avea o prezentare la brokeraj?
Experiența în cercetare:
Participare anterioară în propuneri/proiecte H2020, HE:
Vă rugăm să trimiteți validarea participării dvs. la brokeraj (primită de la organizatorii evenimentului) la email brokeraj-ncp@uefiscdi.ro
Ați trimis validarea participării dvs la brokeraj (primită de la organizatori)?

(Existența validării pentru participarea la brokeraj este obligatorie)

Cerere de rambursare

Cheltuieli de participare la eveniment de brokeraj - Clustere Pilon II Horizon Europe

(transport, cazare)

Vă rugăm să completați cererea de rambursare în termen de 15 zile de la efectuarea deplasării. Rambursarea cheltuielilor de participare la un eveniment de brokeraj se acordă după principiul ”primul venit”, până la epuizarea fondului de rambursare

(vezi „Condiții obligatorii pentru rambursarea cheltuielilor pentru participarea în persoană a aplicanților din România la evenimente de brokeraj organizate în cadrul clusterelor Pilonului II din programul-cadru Orizont Europa (proiect suport nov. 2023 - ian. 2025)”. 

Informații bancare:
Informații cheltuieli efectuate, pentru care solicitați rambursare:
Vă rugăm trimiteți documentele justificative scanate prin email, la adresa brokeraj-ncp@uefiscdi.ro
Ați trimis documentele justificative (scanate) prin email la brokeraj-ncp@uefiscdi.ro?

Get in Touch

Pentru întrebări, detalii privind rambursarea cheltuielilor de participare la evenimente de brokeraj - Clustere Pilon II Orizont Europa, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email:

brokeraj-ncp@uefiscdi.ro

bottom of page