top of page

ERA Dialogue

16 Feb. 2023, 10.00 - 12.00

Online

Opinia dumneavoastră

Evenimentul ERA Dialogue din 16 Feb. 2023 este primul dintr-o serie de 2-3 astfel de întâlniri online pe care Unitatea NCP@UEFISCDI le organizează anul acesta.

 

Deoarece politica Comisiei Europene privind Noul Spațiu European de Cercetare (New ERA) 2022-2024 se implementează în principal prin apeluri de proiecte în programul Widening&ERA din Horizon Europe, ne gândim că discutarea politicilor ERA și a corelării acestora cu apelurile de proiecte poate prezenta interes.

Evenimentele ERA Dialogue se desfășoară ca discuții directe cu dumneavoastră, în format masă rotundă.

Dorim să vă cerem părerea pentru a identifica câteva puncte de discuție / dezbatere la evenimentul ERA Dialogue din 16 Feb. 2023 prin răspunsurile dumneavoastră la întrebările de mai jos.

bottom of page